Đối với các sản phẩm áp dụng chương trình trả góp, quy khách liên hệ với hotline 0949.710.811 để hiểu rõ về chính sách trả góp. Vì tùy mặt hàng và từng thời điểm khác nhau mà có các chương trình trả góp khác nhau